OGÓLNOPOLSKI SPRAWDZIAN WYTRZYMAŁOŚCI I WSZECHSTRONNOŚCI W PŁYWANIU 12, 13 LAT – 22 – 23.11.19 R. – BYDGOSZCZ

Lp.

NAZWISKO I IMIĘ

DYSTANS

(m)

STYL

CZAS

(min.:sek.)

MIEJSCE

(OPEN/SWOJA GRUPA WIEKOWA)

1

Kozłowska Antonina

200

ZMIENNY

2:55,41

7/6

800

DOWOLNY

10:50,68

3/3

2

Kozłowski Julian

200

ZMIENNY

2:37,29

1/1

800

DOWOLNY

10:19,28

1/1

3

Nieczaj Patryk

200

ZMIENNY

3:03,80

15/6

400

DOWOLNY

5:48,38

4/4