MIKOŁAJKOWE ZAWODY PŁYWACKIE 2023 10 LAT i STARSI 2.12.2023 R. BYDGOSZCZ

PIECHOCKA ZOFIA                         50 DOW. – 0:30.32                        4 MIEJSCE

                                                           100 DOW. – 1:05.48                      2 MIEJSCE

STARZYŃSKA LENA                        50 DOW.  – 0:30.54                       5 MIEJSCE

                                                           100 KLAS. – 1:27.60                      3 MIEJSCE